Få adgang til Patientportalen ved at benytte det link, der findes på din læges hjemmeside.